Etik och socialtjänst 5:e uppl : Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik

Etik och socialtjänst 5:e uppl : Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik - Ulla Pettersson (red.) | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Ulla Pettersson (red.)
DIMENSIONERA
8,9 MB
FILNAMN
Etik och socialtjänst 5:e uppl : Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik.pdf
ISBN
7486378149056

BESKRIVNING

Vad innebär det att arbeta på ett etiskt försvarbart sätt inom socialtjänsten? Ofta tänker vi i första hand på mötet mellan socialarbetaren och den enskilde. Men ett etiskt försvarbart agerande handlar om mer än så. Den enskilde socialarbetaren är beroende av de övergripande beslut som fattats i form av lagar och ekonomiska resurser.Bokens författare diskuterar, utifrån en modell för etisk analys, de förutsättningar som finns att bedriva ett etiskt försvarbart arbete inom socialtjänsten. Särskild uppmärksamhet ägnas lagstiftningens utformning, kunskapsläget inom socialt arbete samt organisatoriska, ekonomiska och andra materiella resurser. Tanken är att boken ska vara ett underlag för diskussioner kring dilemman och svåra etiska val man kan ställas inför som socialarbetare. De senaste årens samhällsförändringar har ställt nya krav på socialtjänsten. Bokens femte upplaga har uppdaterats och vissa avsnitt är helt nyskrivna.Ulla Pettersson, som är bokens huvudredaktör, är professor i socialt arbete. Anders Bergmark är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet med inriktning på vård och behandling av alkoholmissbrukare.Åke Bergmark är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.Göran Hermerén är professor emeritus i medicinsk etik vid Lunds universitet.Tommy Lundström är professor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.Lars Oscarsson är professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola.Mats Thorslund är professor emeritus i socialgerontologi vid Aging Research Center.

- ISBN: 9789140685636 Harvard Aktieägaravtal och bolagsordning .pdf Hämta Bert Lehrberg. Aladdin pdf download Alfons Åberg (gul) - 5 sagor med Alfons Åberg .pdf Hämta Gunilla Bergström.

259 kr Finns i lager Bokus. 259 kr Finns i lager Bokus: Etik och människans livsvillkor.

RELATERADE BÖKOR