Läsinlärning i 7 steg Arbetsbok 3

Läsinlärning i 7 steg Arbetsbok 3 - Maj J Örtendal | Mejoreshoteles.org En dag varelser. Grekerna och existensens mysterium PDF, TXT, FB2. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med existens ePUB. En dag varelser. Grekerna och mysteriet med MOBI-existensen. Boken skrevs 2020. Leta efter en bok om en dag. Grekerna och existensens mysterium på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Maj J Örtendal
DIMENSIONERA
12,45 MB
FILNAMN
Läsinlärning i 7 steg Arbetsbok 3.pdf
ISBN
4057070261790

BESKRIVNING

Sju steg för att knäcka koden!Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Nu finns även arbetsböcker i serien. Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).Läs merLäromedlet riktar sig särskilt till barn med försenad och bristfällig fonologisk utveckling, och som därmed finns i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Metoden innehåller 7 steg:Steg 1 - LjudsegmenteringSteg 2 - LjudsyntesSteg 3 - Bygga eller skriva ordenSteg 4 - Läsa ordenSteg 5 - Samtal om ordens betydelseSteg 6 - Upprepad läsningSteg 7 - Läsläxa - den aktuella läsövningenLäsebok 1 innehåller 16 läsövningar som tränar:- introduktion av bokstäver och språkljud: O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F- korta ljudenligt stavade ord (med 2–3 språkljud) och enkla meningar.Arbetsbok 1 innehåller 27 övningar som tränar:- samma bokstäver och moment som i Läsebok 1- skrivande utifrån aktuella moment- ljudanalys- ordkunskap.Läsebok 2 innehåller 32 läsövningar som tränar:- introduktion av bokstäver och språkljud: B, Ö, H, U, G, J, Y, D, P, C, X, Z, W, Q- moment: ord med ändelser, konsonantförbindelser, ljudande/ljudlös konsonant, närliggande vokaler- enkla meningar och texter.Arbetsbok 2 innehåller 32 övningar som tränar:- samma bokstäver och moment som i Läsebok 2 - skrivande utifrån aktuella moment- läsförståelse- ordkunskap.Läsebok 3 innehåller 45 läsövningar som tränar:- ordläsning- textläsning- moment: frekventa småord, konsonantförbindelser, läsriktningsträning, böjning av adjektiv och verb, konsonantförväxlingar, vokalförväxlingar, vokalmöten och konsonantmöten, supradentaler och sammansatta ord.Arbetsbok 3 innehåller 45 övningar som tränar:- samma moment som i Läsebok 3- skrivande utifrån aktuella moment- återberättande text- läsförståelse- ordkunskap.Laborativt läsmaterialDet laborativa läsmaterialet innehåller 23 spel, som syftar till att på ett lekfullt och varierat sätt förstärka och ge extra träning till läsövningarna i Läsebok 1 och Läsebok 2. Lärarhandledningar- Lärarboken tillhörande Läsebok 1 och Läsebok 2 innehåller anvisningar till alla sidor i läseböckerna, dessutom kopieringsunderlag med exempelvis kartläggning för fonologisk medvetenhet och läsprov som följer inlärningsgången i läseböckerna. - Lärarboken tillhörande Läsebok 3 innehåller anvisningar till alla sidor i Läsebok 3 och kopieringsunderlag till spel som förstärker aktuella moment i läsövningarna.Lärarmanualer till arbetsböckernaTill var och en av de tre arbetsböckerna finns en lärarmanual att ladda ner på liber.se. Där finns handledning till hur varje övning i arbetsböckerna är tänkt att utföras.Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).Om författarnaMaj J Örtendal är fil.mag. i specialpedagogik med inriktningen läs- och skrivsvårigheter, och även utbildad talpedagog. I över 30 års tid har hon engagerat sig i undervisning av barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inom grundskolan. Maj de senaste 12 åren utfört tal-, läs- och skrivutredningar på barn, ungdomar och vuxna och har som talpedagog arbetat med tal- och språksvårigheter. Därutöver är Maj läromedelsförfattare.

69 kr. Läsinlärning i 7 steg Arbetsbok 2 (69 kr/st) Lägg i varukorgen.

Grundidén är att man tränar fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. De 7 stegen är: Steg 1 - Ljudsegmentering Steg 2 - Ljudsyntes Steg 3 - Bygga/skriva orden Steg 4 - Läsa orden Steg 5 - Samtala om ordens betydelse Steg 6 - Upprepad läsning Sju steg för att knäcka koden! Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg.

RELATERADE BÖKOR