Klara svenskan åk 4 Elevbok Språklära : inkl digital färdighetsträning

Klara svenskan åk 4 Elevbok Språklära : inkl digital färdighetsträning - Pär Sahlin, Michaela Eriksson | Mejoreshoteles.org Läs boken One Day Creatures. Grekerna och mysteriets existens direkt i din webbläsare. Ladda ner boken One Day Creatures. Grekerna och existensens mysterium i PDF-, TXT-, FB2-format på din smartphone. Och mycket mer på mejoreshoteles.org.

INFORMATION

FÖRFATTARE
Pär Sahlin, Michaela Eriksson
DIMENSIONERA
4,34 MB
FILNAMN
Klara svenskan åk 4 Elevbok Språklära : inkl digital färdighetsträning.pdf
ISBN
8399174400633

BESKRIVNING

I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper. Dessa delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Texttypens särdrag tydliggörs och eleverna får tillägna sig lämpliga strategier och verktyg för att ta sig an texter i den aktuella texttypen, till exempel planeringsverktyg för det egna skrivandet och strategier för läsförståelse och retorik. Längre texter som eleverna producerar skrivs inte i boken men planeringen inför skrivandet, checklistor och bedömningsmatriser under skrivandet samt utvärdering efter skrivandet samlas i boken. Arbeta utifrån cirkelmodellenArbetet i Klara svenskan utgår från Cirkelmodellens fyra faser. Du som lärare vägleder och stöttar eleverna genom skrivprocessen. Eleverna får utrymme att tala, samtala, tänka högt, ställa hypoteser, resonera om och ge återkoppling på sina egna och kamraternas idéer. Allt för att främja formativt lärande och språkutveckling.Fas 1 Texttypens innehållDu som lärare tar reda på elevernas förkunskaper och tydliggör målen för ämnesområdet. Ni bygger tillsammans upp kunskap om ämnet och ni samtalar om aktuella ord och begrepp.Fas 2 Texttypens syfte, struktur och känneteckenNi går igen om textens olika delar, form och funktion. I denna fas utvecklar eleverna ett metaspråk. Ett språk om språket.Fas 3 Gemensam textUtifrån elevernas idéer och din vägledning bygger ni upp en gemensam text. Eleverna får syn på processen i arbetet och förbereds inför sitt eget skrivande.Fas 4 Individuell textElevernas kunskap om texttypen gör att de själva kan planera och skriva en text. Till stöd har de checklistor och matriser med fokus på mål, innehåll och texttypens särdrag.Sagt om Klara svenskanLärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskanI Klara svenskan är lärarhandledningen med lärarwebb själva hjärtat i undervisningen. Allt det someleverna gör i sina elevböcker, Tala, Läsa och Skriva samt Språkläran, föregås av arbete utifrån denna.Till Klara svenskans lärarhandledning hör en webb. Via inloggningsuppgifter i den tryckta lärarhandledningen får du tillgång till alla modelltexter och kopieringsunderlag i digital version. Efter 12 månader kan du förnya ditt abonnemang och köpa webben separat.Elevboken Tala, läsa, skrivaBoken Tala, läsa, skriva innehåller arbete med fyra olika texttyper: * Återberättande text (dagbok)* Faktatext (beskrivande faktatexter inom historia och NO)* Berättande text (saga, myt, fantasy)* Instruerande text (instruktioner, symboler)Solhjärtats hemlighet I åk 4 finns pocketboken, Solhjärtats hemlighet, som ett valfritt komplement till avsnittet om Berättande text. Solhjärtats hemlighet är en fantasyberättelse som är skriven av Pär Sahlin. Till varje kapitel i boken finns på, mellan- och bortomfrågor om ni vill fördjupa er i texten. Frågorna ligger under extramaterial på nok.se.Solhjärtats hemliget, lättläst Solhjärtats hemlighet finns även i en lättlästbearbetad version. För bearbetningen står Hanna Wallsten. Till varje kapitel finns på-, mellan- och bortomfrågor. Dessa ligger under extramaterialet på nok.se.Stödstrukturer som affischerTill varje texttyp finns tydliga exempeltexter, grafiska stödstrukturer, vägledande checklistor och bedömningsmatriser. De olika texttypernas grafiska stödstrukturer finns nu som skrivbara affischer tänkta att användas vid undervisningen om texttyperna och vid klassens gemensamma skrivande (cirkelmodellens fas 3). Affischerna är 4 st/årskurs i A1-format (60 x 84 cm). Ytan är blank och går att anteckna på med whiteboardpenna, för att sedan torkas av.Elevboken Språklära med digital färdighetsträningBoken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordklasser, ordkunskap, språkbruk, satslära och språkhistoria. Till Språkläran ingår digital färdighetsträning.Innehållet finns också att köpa som separat kopieringsunderlag.Kostnadsfritt extramaterialFör att ge möjlighet att befästa momenten i Språkläran ingår webbaserad färdighetsträning att använda på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Innehållet i den digitala färdighetsträningen finns också som separat kopieringsunderlag.Elevböckerna som digitalböckerDigitalböckerna har funktioner där eleverna kan lyssna på texten, lägga bokmärken, söka efter innehåll och zooma. Obs! Det finns ingen skrivfunktion i dessa böcker.

ingår webbaserad färdighetsträning att använda på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Innehållet i den digitala färdighetsträningen finns också som separat kopieringsunderlag. Köp 'Klara svenskan åk 4 Elevbok Språklära : inkl digital färdighetsträning' nu.

Skriv en recension. Läs ... Klara svenskan åk 5 Elevbok Språklära : inkl digital färdighetsträning av Pär Sahlin , Michaela Eriksson häftad, 2016, Svenska, ISBN 9789127443891.

RELATERADE BÖKOR